Product Filter

1 items found in Young Up Slimming

Sold out

[Belly Cut Pro]-第7代消腩丸(60 粒裝)
[Belly Cut Pro]-第7代消腩丸(60 粒裝)
  • $ 480.00 HKD
Quick View

[Belly Cut Pro]-第7代消腩丸(60 粒裝)

BellyCutPro

  • $ 630.00 HKD
  • $ 480.00 HKD

7日 . 肚腩消失 . 輕身健康 . 型! 放心飲食 . 代替做運動 . 瘦! 更可健心血 . 免三高 . 健康!   一食消腩丸... 可以滿足您「型、瘦、健康」的三個願望!   [ASANA Belly Cut Pro消腩專家]–第7代消腩丸...專為愛飲食 . 愛運動 . 愛健康生活態度的人仕而設 ... 男女都得...您就算「日日坐 . 肚腩一樣可以唔見咗」.... 愛健康的您:注意中央肥胖,要快減肚腩...食消腩丸...您可避免大肚腩所引致的健康風險,大大減少內臟脂肪,更可幫助您健心血 . 免三高! 愛運動的您:生命在於運動...食消腩丸...可以代替做運動 ...

Full Product Details